โครงการ AS Sharing

DATE : สิงหาคม 31, 2020

มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้หลายครอบครัวขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง ซึ่งจะกระทบด้านการศึกษาของเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยบริษัทฯ ดำเนินการมอบทุนผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มเติมคลิก และสามารถอ่านจดหมายจากน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ทางหน้าเว็บไซต์ https://www.asiasoft.net/sharing/

สนับสนุนโครงการ The Digital Work

โครงการเพื่อสังคม ในนาม ASIASOFT SHARING จับมือร่วมกับ Thailand e-Business Center เปิดคอร์สอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ภายใต้ชื่อโครงการ The Digital Work เสริมทักษะนักศึกษาจบใหม่ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยในยุคดิจิทัล มุ่งหวังเพื่อให้ความรู้ในสายงานดิจิทัลที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการทำงานที่จำเป็นให้แก่กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ให้มีอาวุธติดตัวพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นใจ เพิ่มเติมคลิก

โครงการ Sharing is Caring

ร่วมส่งต่อความห่วงใย ‘Sharing is Caring’ มอบความช่วยเหลือแก่สังคมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ผ่านการบริจาคเงินรวมกว่า 8,700,000 บาท โดยกระจายความช่วยเหลือไปยัง 16 หน่วยงานใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งปันข้าวกล่อง โดยส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 รวมจำนวนกว่า 5,800 ชุด กระจายไปยังองค์กรทางสังคมและชุมชนต่างๆ จำนวน 42 แห่ง ครอบคลุมทั้งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์, มูลนิธิ, ผู้ป่วย, ผู้กักตัวในศูนย์พักคอย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง

มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ห่างไกล โดยนำคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานและคุณสมบัติไม่เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน แต่ยังคงมีสภาพดี มาปรับปรุงซ่อมแซม และบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 1 – 4

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ทาสีอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ทุนการศึกษาแก่นักเรียน