โครงการ Be a Healer x Be a Hero แค่ให้เลือด… คุณก็เป็นฮีโร่

DATE : กุมภาพันธ์ 7, 2022

image003 1

โครงการนี้จัดขึ้นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในปี 2564 ที่มีการระบาดอย่างหนัก เนื่องมาจากอัตราผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดและใช้โลหิตเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงเพราะการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต 

  • ประเทศไทย : จัดแคมเปญวันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทุกการบริจาคโลหิต บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน 1,000 บาท แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งมีผู้ร่วมแคมเปญทั้งสิ้น 3,966 คน ทำให้สามารถส่งต่อโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า 11,000 คน (การบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตได้ 3 คน) รวมยอดเงินสนับสนุนจำนวน 3,966,000 บาท 
  • ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย : จัดแคมเปญวันที่ 6 – 22 พฤษภาคม 2565 มีผู้เล่นเกมร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 480 คน โดยบริษัทฯ มอบไอเทมเกมแทนของขอบคุณ พร้อมบริจาคเงินแก่สภากาชาดสิงคโปร์ จำนวน 22,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 559,000 บาท