ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ในแคมเปญ ASIASOFT SHARING แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

DATE : สิงหาคม 31, 2020

asiasoft-sharing-ccfบริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเพื่อสังคม ภายใต้แคมเปญ ASIASOFT SHARING ร่วมแบ่งปันและมอบโอกาสสู่น้อง ๆ โดยหนึ่งในโครงการย่อย คือ “การมอบทุนช่วยเหลือทางการศึกษา ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่า จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้หลายครอบครัวขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง ซึ่งจะกระทบด้านการศึกษาของเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยบริษัทฯ ดำเนินการมอบทุนผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

asiasoft-sharing-ccfคุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน  1,000,000 บาท แด่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้พิจารณาคัดเลือกน้อง ๆ ที่อยู่ในการดูแล แบ่งออกเป็นจำนวน 400 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมอบทุนแก่น้อง ๆ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา สามารถอ่านจดหมายจากน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ทางหน้าเว็บไซต์ https://www.asiasoft.net/sharing

ดูรายละเอียดมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ccfthai.or.th
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ Asiasoft เพิ่มเติมได้ที่ www.asiasoft.net