เพลย์พาร์ค (Playpark) ชี้แจงกรณีข้อมูล PlayCyberGames หลุด

DATE : กันยายน 6, 2023

pp1

บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อโซเชียลในประเด็น “PlayCyberGames ของ Asiasoft ทำข้อมูลลูกค้าหลุดกว่า 3.7 ล้านราย” บริษัทฯ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

  • เพลย์พาร์คและบริษัทในเครือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการรวมถึงดูแลระบบของ PlayCyberGames นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565
  • การรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการให้บริการของเพลย์พาร์ค

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการและดูแลข้อมูล โดยนับตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System : ISMS) จากองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือในหลายประเทศ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าข้อมูลทุกส่วนจะได้รับการดูแลและคุ้มครองสูงสุดตามมาตรฐานระดับสากล