แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (AS) รุกตลาดบล็อกเชนและคริปโตเต็มสูบเข้าซื้อหุ้นบิทคับออนไลน์ เล็งต่อยอดธุรกิจให้กลุ่มบริษัทในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน

DATE : มิถุนายน 30, 2023

30 มิถุนายน 2566 กรุงเทพฯ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จำนวน 4,149,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.22 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือเว็บ 3.0 ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต จึงมีความสนใจเข้าซื้อหุ้นของบิทคับ ออนไลน์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 90% รวมถึงกลุ่มบิทคับยังมีความเชี่ยวชาญและมีระบบนิเวศด้านบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซีที่ครบวงจรมากที่สุด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจของแอสเฟียร์ฯ รวมถึงบริษัทในกลุ่มให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี”

อนึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับบริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด ในการจัดตั้งบริษัท คับเพลย์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มเกมในรูปแบบ Hybrid Web 3.0 โดยการเข้าถือหุ้นบิทคับ ออนไลน์ ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทของทั้ง 2 ฝ่ายในการขยายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือและความรู้ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับธุรกิจดั้งเดิมของแอสเฟียร์ฯ และบริษัทในกลุ่ม อาทิ การนำข้อมูลการทำธุรกรรมบนระบบออนไลน์ขึ้นบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น การประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนกับธุรกิจเกม การสร้าง dApps (Decentralized Applications) เพื่อต่อยอดบริการใหม่ ๆ ในธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ