เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

DATE : พฤศจิกายน 15, 2019

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

  1. วันที่   : 25 พฤศจิกายน 2562
  2. เวลา  :  14.00 น.
  3. สถานที่  : Online Room  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28  ถนนรามคำแหง  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250