แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ ‘No Gift Policy’ งดรับของขวัญ ของที่ระลึก

DATE : มกราคม 1, 2024

บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล ‘NO GIFT POLICY‘ โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส

ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน

Asphere NOGIFT News TH