เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการปี 2562 ยังคงสร้างกำไรต่อเนื่อง เชื่อมั่น ปี 2563 จะเป็นปีที่มีผลประกอบการดีที่สุด

DATE : กุมภาพันธ์ 21, 2020

21 กุมภาพันธ์ 2563: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานในปี 2562 โดยสามารถสร้างรายได้ทั้งปี 762.5 ล้านบาท เติบโตขึ้น 26.9% เมื่อเทียบกับปี 2561 และมีผลกำไรจากการดำเนินงาน 54.3 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีรายการพิเศษจากการจ่ายค่าเสียหายของคดีที่มีการตัดสินในต้นปี 2562  ส่งผลให้ผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 คงเหลือ 4.3 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2560

ผลการดำเนินการไตรมาส 4/2019 สามารถทำกำไรสุทธิได้ 14.7 ล้านบาท ซึ่งมาจากการดำเนินงาน 12.6 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 4/2561 มีกำไรสุทธิ 34.1 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งปรับโครงสร้างการทำงาน และพยายามอย่างหนักในการสร้างผลกำไร ซึ่งส่งผลให้เราสามารถมีผลการดำเนินการและสร้างผลกำไรได้ตามเป้าหมาย มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2562 เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการเกมมือถือใหม่ โดยเฉพาะในตลาดประเทศไทย ซึ่งช่วยผลักดันให้รายได้เติบโตขึ้นและทำให้กระแสเงินสดมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของเกมเมอร์ที่ลึกขึ้น รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในตลาดเกมมือถือมากขึ้น

สำหรับกลยุทธ์และทิศทางในปี 2563 เราเชื่อมั่นว่า เราจะยังคงเติบโตอย่างมั่นคงจากเกมใหม่ที่เปิดให้บริการในปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ รวมทั้งการให้ความสำคัญในการสรรหาเกมที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศ โดยได้วางแผนเปิดเกมใหม่ ทั้งเกมพีซีและเกมมือถือ จำนวน 12 เกม ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ปี 2563 จะเป็นปีที่มีการเติบโตทางรายได้และผลกำไรอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสม ทำให้ในปี 2563 นี้เราจะสามารถเริ่มต้นใหม่ ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม พร้อมเติบโตและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น  นอกจากนี้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันการตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง และเชื่อมั่นว่า ปี 2563 จะเป็นปีที่ดีที่สุดของเอเชียซอฟท์”

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)