เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการ 2561 พร้อมเผยแผนเปิดเกม มั่นใจรายได้เติบโตตามเป้าในปี 2562

DATE : กุมภาพันธ์ 25, 2019

25 กุมภาพันธ์ 2562: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2561 และประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. ไตรมาส 4/2561 มีผลกำไร 34.1 ล้านบาทเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2560 ที่มีกำไร 18.5 ล้านบาท
2. รายได้ทั้งปีลดลง จาก 835.6 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 601.1 ล้านบาทในปี 2561
3. กำไรปรับตัวดีขึ้น 11% จาก 12.6 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 14 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2561

หมายเหตุ:
* กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนรวมรายการพิเศษ
** กำไร(ขาดทุน) ได้หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการปรับตัวหลายด้านที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้ส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้การเติบโตของรายได้จะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย แต่บริษัทฯ เชื่อว่ารายได้จะเติบโตดีขึ้นในไตรมาส 1 ของปี 2562 จากแผนที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความคืบหน้าที่สำคัญด้านแผนการเปิดให้บริการเกมใหม่ในปี 2562 ซึ่งมีหลายเกมที่เป็นเกมฟอร์มใหญ่ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเฉียบคมยิ่งขึ้น ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เติบโตในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้จะค่อยๆ เติบโตขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 จากการเตรียมเปิดตัวเกมใหญ่หลายเกม และสามารถบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ในปีนี้ รวมถึงปีถัดๆ ไปได้ในที่สุด”

###