เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2562 รุกเปิดเกมใหม่ เชื่อมั่นปีนี้ เติบโตอย่างก้าวกระโดด

DATE : พฤษภาคม 14, 2019

 

13 พฤษภาคม 2562: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 สรุปได้ดังนี้

  1. รายได้ของไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึ้น 18.7% จากไตรมาส 4/2561
  2. ขาดทุนสุทธิของไตรมาส 1/2562 สาเหตุหลักเกิดจากรายจ่ายจากรายการพิเศษเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ที่เรียกคืนไม่ได้

หมายเหตุ:          * กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนรวมรายการพิเศษ

                                                ** กำไร(ขาดทุน) ได้หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รายได้ในไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึ้น 18.7% จากไตรมาส 4/2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากตลาดในประเทศไทยและมาเลเซีย ในไตรมาสนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของอนุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 47.5 ล้านบาท โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 8 งวดเริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 และค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้าที่เรียกคืนไม่ได้จำนวน 1.2 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดผลขาดทุน 67.2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในไตรมาส 2 บริษัทฯ วางแผนเปิดตัวเกมใหม่ 8 เกม และในครึ่งปีหลัง จะมีการเปิดตัวเกมใหม่อีก 6 เกม  โดยมีเกมฟอร์มยักษ์ที่ผู้เล่นรอคอยทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเกมส่วนใหญ่มีการเลื่อนเปิดเกมจากเมื่อปีที่แล้ว และในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า จากภาพรวมการเปิดเกมทั้งหมดในปี 2562 ทั้งในไทยและต่างประเทศ จะส่งผลให้ผลการประกอบการของบริษัทฯ เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญ”

###