เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการไตรมาส3/2562 สร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง

DATE : พฤศจิกายน 14, 2019

 

14 พฤศจิกายน 2562: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2562 มีรายได้เพิ่มขึ้น 39.6% จากไตรมาส 3/2561 โดยมีผลกำไร 36.5 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ ซึ่งดีขึ้นกว่า ไตรมาส 3/2561 ที่มีผลขาดทุน 11.8 ล้านบาท และเมื่อเทียบไตรมาส 2/2562 มีรายได้เติบโตขึ้นกว่า 8% โดยมีแผนผลักดันรายได้ในช่วงท้ายปีเพื่อให้ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                                       หมายเหตุ:          * กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนรวมรายการพิเศษ

                              ** กำไร (ขาดทุน) ได้หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

 

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทมีรายได้ในไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึ้น 39.6% จากไตรมาส 3/2561 ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้เป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากการเปิดให้บริการเกมมือถือใหม่ในตลาดประเทศไทยในไตรมาสที่แล้ว  ประกอบกับเกมพีซีที่เปิดบริการอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้บริษัทมีกำไรในไตรมาสนี้ 36.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2561 ซึ่งมีผลขาดทุน 11.8 ล้านบาท โดยไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทยังคงมีแผนเปิดตัวเกมเพิ่มเติม เชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้บริษัทสามารถกลับมามีกำไรในปี 2562 ได้”