เอเชียซอฟท์ฯ ปรับโครงสร้างทางการเงินบริษัทย่อย

DATE : ตุลาคม 8, 2020

เอเชียซอฟท์ฯ โตต่อเนื่อง สร้างกำไรเพิ่มในไตรมาส 1/2563

8 ตุลาคม 2563: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ด้วยการลดทุนจดทะเบียน Playpark Pte., Ltd. บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียน 5,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 3,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส่งผลให้สามารถล้างขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งคาดว่าสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4 ปี 2563 นี้ โดยจะมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถล้างด้อยค่าจากเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการได้

อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารและพนักงานในทุกประเทศ ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างรัดกุม และมีแผนเปิดให้บริการเกมใหม่ในไตรมาส 4 ของปีนี้อีก 3 เกม (พีซี 2, มือถือ 1) ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

 

###