ขั้นตอนการเข้าร่วมรับชม LIVE สด การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

DATE : ธันวาคม 17, 2020

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่อาจไม่สามารถมาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการรับชมและสอบถามผ่าน Facebook Live ใน Facebook Closed Group ‘ASIASOFT EGM No. 1/2021’ (ไม่สามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางนี้) โดยขอสงวนสิทธิ์การรับชมเฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นที่เคยเข้าร่วม Facebook Closed Group ASIASOFT AGM 2020 อยู่ก่อนแล้ว สามารถรอติดตามรับชม LIVE สดได้เลยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
  2. ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่ม ท่านจะได้รับรหัส Verify Code ทาง SMS หรือ Email ตามที่เคยให้ข้อมูลไว้กับทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หมายเหตุ: หากท่านไม่ได้รับ Verify Code สามารถติดต่อได้ที่ ir@asiasoft.net หรือโทร 02-769-8861 หรือแจ้งความประสงค์ขอรับ Verify Code ได้ที่ http://bit.ly/AS-EGM2021-RQVC ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564
  3. กดเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ASIASOFT EGM No. 1/2021 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2564 เท่านั้น โดยจำเป็นต้องกรอก                ชื่อ – นามสกุล และรหัส Verify Code ที่ท่านได้รับ (หากข้ามการตอบคำถาม ท่านสามารถกดยกเลิกคำขอและกดเข้าร่วมกลุ่มใหม่ได้)สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม หรือคลิกที่นี่ http://bit.ly/AS-EGM2021-LIVE
  4. รอการตรวจสอบและอนุมัติเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อติดตามรับชม LIVE สดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นเข้ารับชม LIVE การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แทนการเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการป้องกันและการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถร่วมโหวตได้ ด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยจำเป็นต้องส่งเอกสารถึงเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
ถึง เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250