เอเชียซอฟท์ มอบชุดคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

DATE : มีนาคม 10, 2022

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 14 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านฟ้า จังหวัดน่าน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

All comdonation resize