เอเชียซอฟท์ เตรียมหลุด ‘C’ เติบโตสวนกระแสพิษเศรษฐกิจ Covid-19

DATE : เมษายน 27, 2020

23 เมษายน 2563 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ สเปซ์ บาร์ บริษัท เอเชียซอฟท์ฯ ชั้น 28 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง โดยมี คุณปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมในที่ประชุม นอกจากนี้ คุณตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการ, คณะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีเพิ่มช่องทาง Facebook Live สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาร่วมงาน ได้รับฟังและสอบถามอีกด้วย

โดยประเด็นสำคัญในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้มีการเสนอวาระขออนุมัติปรับโครงสร้างทางการเงินด้วยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 256,173,135 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งในที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมลดลงคงเหลือ 51 ล้านบาท และสัดส่วนผู้ถือหุ้นกลายเป็น 62% ต่อทุนที่ชำระแล้ว ส่งผลให้เอเชียซอฟท์ฯ จะสามารถหลุดจากเครื่องหมาย “C” (Caution) ภายในเดือนมิถุนายน 2563

ถึงแม้ว่าขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งในบางประเทศมีการประกาศ Lockdown ส่งผลต่อผู้ประกอบการส่วนใหญ่ แต่ด้วยการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ทำให้เอเชียซอฟท์ฯ ทุกประเทศสามารถดำเนินกิจการ ในรูปแบบ Work From Home ได้อย่างต่อเนื่องแทบไม่ต่างจากการทำงานในภาวะปกติ  ทั้งนี้ ท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์ Covid 19  กลับกลายเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการเติบโตขึ้นทั้งในส่วนของรายได้และจำนวนผู้เล่น เพราะในภาวะที่ทุกคนจำเป็นต้องกักตัวอยู่บ้าน เกมออนไลน์เป็นอีกหนึ่งความบันเทิงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เห็นชัดเจนได้จากความสำเร็จของเกม MU Online ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน 5 ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นเพียง 2 สัปดาห์ ทีมงานได้มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพิ่ม และยังคงมีการเปิดเพิ่มเรื่อยๆ เพื่อรองรับจำนวนผู้เล่นที่เข้ามาอย่างล้นหลาม สามารถสร้างรายได้สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึงมากกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ สำหรับทุกเกมที่เปิดให้บริการอยู่ ทีมงานในทุกประเทศได้ร่วมผลักดันในทุกด้านอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด, การอัพเดทเนื้อหาในเกม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้เล่นได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นับตั้งแต่ Lockdown ผลประกอบการของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นในทุกประเทศ ถือเป็นปีที่บริษัทฯ น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากแผนการดำเนินงานที่วางไว้ในปี 2563 จะมีการเปิดให้บริการเกมใหม่ 10 เกม เป็นพีซี 4 เกม และมือถือ 6 เกม บริษัทฯ มั่นใจว่าจะดำเนินธุรกิจจนสามารถล้างการขาดทุนสะสมที่เหลือ และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปี 2564

TAGS