เอเชียซอฟท์ฯ มอบชุดคอมพิวเตอร์มือสองแก่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. สนับสนุนโครงการ Learn Smart เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

DATE : มิถุนายน 21, 2022

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบชุดคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 20 ชุด ให้แก่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการ Learn Smart ที่มุ่งหวังให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนได้รับการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม โดยทางมูลนิธิฯ ได้กระจายชุดคอมพิวเตอร์มือสองไปยัง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนบ้านโคกไพล และ โรงเรียนบ้านกุดเวียด จังหวัดสระแก้ว

S 159948810 crop2

คุณสิริวรรณ แจ้งกระจ่าง (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนมอบ
คุณนันชนก มีสุวรรณ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นตัวแทนรับมอบ

###