เอเชียซอฟท์ฯ แทนความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 ร่วมปันข้าวกล่องช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อน 42 แห่ง

DATE : พฤศจิกายน 8, 2021

เอเชียซอฟท์ฯ แทนความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 ร่วมปันข้าวกล่องช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อน 42 แห่ง

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ซึ่งได้ทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อันส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนทั้งในด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยไปสู่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและเหล่าบุคลากรด่านหน้า บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการแบ่งปันข้าวกล่อง โดยได้ส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 รวมจำนวนกว่า 5,800 ชุด กระจายไปยังองค์กรทางสังคมและชุมชนต่างๆ จำนวน 42 แห่ง ครอบคลุมทั้งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์, มูลนิธิ, ผู้ป่วย, ผู้กักตัวในศูนย์พักคอย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ

โครงการแบ่งปันข้าวกล่องได้ส่งมอบชุดข้าวกล่องไปยัง 6 สมาคม/มูลนิธิ, 18 โรงพยาบาล/ศูนย์พักคอย และ 18 ชุมชน

สามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทาง www.asiasoft.net