เอเชียซอฟท์ฯ ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.3 บาท ปี 63 กำไรโต 6,877% สร้างนิวไฮในรอบ 5 ปี

DATE : กุมภาพันธ์ 24, 2021

24 กุมภาพันธ์ 2564: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายได้รวม 1,336 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 75 และกำไรสุทธิ 307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6,877 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยบริษัทฯ สามารถสร้างสถิติด้านการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักเกิดจากอุตสาหกรรมเกมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากโควิด-19 ส่งผลบวกต่อธุรกิจออนไลน์ทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นเพราะ บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที ทำให้ดำเนินกิจการได้เสมือนในภาวะปกติ สำหรับไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 329.8 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิ 65.3 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาส 4 ในปี 2562 ร้อยละ 59 และร้อยละ 341 ตามลำดับ

ทั้งนี้ จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (กำหนดจัดวันที่ 23 เมษายน 2564) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิปี 2563 ร้อยละ 59 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาของเอเชียซอฟท์ฯ รวมทั้งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 ที่สร้างนิวไฮทั้งด้านรายได้และผลกำไร ปัจจัยสำคัญมาจากการเปิดตัวเกมใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมใหม่ จำนวน 7 เกม เป็น 3 เกมพีซี และ 4 เกมโมบายล์ ซึ่งสัดส่วนการเปิดให้บริการเกมโมบายล์สูงขึ้นจากปี 2562 (5 เกมพีซี, 2 เกมโมบายล์) รวมทั้งการบริหารจัดการเกมปัจจุบันให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้เล่นและรายได้สูงขึ้น, การวางแผนงานการจัดการที่ดี และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ มีการปรับตัวรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถพลิกวิกฤตการล็อกดาวน์ให้เป็นโอกาสได้ และเพื่อขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีต่อบริษัทฯ มาโดยตลอด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอจ่ายปันผล ในอัตรา 0.30 บาท ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ถือเป็นการปันผลในรอบ 7 ปี

สำหรับปี 2564 ทิศทางของตลาดเกมทั่วโลกมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มขึ้น และการเริ่มใช้งานเครือข่าย 5G รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีในสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ตลาดเกมโมบายล์จะทวีความคึกคักมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นแผนงานในปี 2564 ของเอเชียซอฟท์ฯ จะเปิดให้บริการเกมใหม่ 12 เกม เป็น 4 เกมพีซี และ 8 เกมโมบายล์ ซึ่งจะเป็นปีที่เน้นรุกตลาดเกมโมบายล์อย่างจริงจังโดยเฉพาะการคัดเลือกเกมที่มี IP ชั้นนำ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากเกมโมบายล์เป็นร้อยละ 35 จากรายได้ทั้งหมด รวมถึงเร่งเดินหน้าทำตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญกับตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อย่างประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งมีสัดส่วนผู้เล่นเกมจำนวนมากและมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาค ด้วยแผนงานดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ในปี 2564 จะสามารถสร้างปรากฎการณ์นิวไฮทางด้านรายได้และผลกำไรได้อีกครั้ง”

###

*แก้ไขล่าสุด 4 มีนาคม 2563