เอเชียซอฟท์ฯ เผย ครึ่งปีแรก 2564 ยังเติบโตต่อเนื่อง รายได้เพิ่มร้อยละ 34 กำไรโตร้อยละ 55 จากครึ่งปีแรก 2563

DATE : สิงหาคม 13, 2021

13 สิงหาคม 2564: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2564 โดยมีรายได้ 856.9 ล้านบาท และกำไรสะสม 214.9 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ที่มีรายได้ 640 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 138.3 ล้านบาท คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 และกำไรเติบโตร้อยละ 55

สำหรับไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีรายได้ 427.3 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 110.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1/2564 ที่มีรายได้ 429.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 104.8 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ลดลงร้อยละ 1 ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 5 ยังถือเป็นโมเมนตัมที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่มีการเปิดให้บริการเกมใหม่ โดยมีรายได้ 450.2 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 117.8 ล้านบาท พบว่ารายได้และกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 5 และ 7 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาส 2 ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศที่เอเชียซอฟท์ฯ ดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย ยกเว้นสิงคโปร์ที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลง แต่สิงคโปร์ก็ยังสามารถมีรายได้ที่เติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ จากการอัพเดทใหญ่เกมพีซี MapleStorySEA ในขณะที่ไทยและฟิลิปปินส์รายได้ในไตรมาส 2 เติบโตขึ้นเช่นกันในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศนั้น เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทางด้านรายได้ของธุรกิจ

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 นี้ ถือว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาโมเมนตัมที่ดีได้อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้เปิดให้บริการเกมใหม่ในครึ่งปีแรกก็ตาม โดยภาพรวมของรายได้เป็นผลมาจากการเติบโตในตลาดต่างประเทศ การดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม รวมถึงการบริหารเกมปัจจุบันที่เปิดให้บริการอยู่ ส่งผลให้ครึ่งปีแรก 2564 บริษัทฯ มีรายได้ 856.9 ล้านบาท และกำไรสะสม 214.9 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

สำหรับครึ่งปีหลัง เอเชียซอฟท์ฯ มีแผนเปิดให้บริการเกมใหม่เพิ่มเติม 5 เกม โดยเป็น 2 เกมพีซี (Gujian, New Wulin) และ 3 เกมโมบายล์ (Cabal Mobile, Real Yulgang Mobile, Huang Yi Mobile) สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้นรุกตลาดเกมโมบายล์เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการบริหารทั้งด้านแผนงานและต้นทุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนงานให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยกลยุทธ์นี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตทั้งส่วนแบ่งทางการตลาด และผลประกอบการอย่างแน่นอน

ด้วยการเติบโตอย่างสม่ำเสมอนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.40 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจเอเชียซอฟท์ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด”