ขั้นตอนการเข้าร่วมรับชม LIVE สด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

DATE : เมษายน 8, 2021

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่อาจไม่สามารถมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการรับชมและสอบถามผ่าน Facebook Live ใน Facebook Closed Group ‘ASIASOFT AGM 2021’ (ไม่สามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางนี้) ขอสงวนสิทธิ์การรับชมเฉพาะผู้ถือหุ้น โดยจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับรหัส Verify Code ทาง SMS หรือ Email ตามที่เคยให้ข้อมูลไว้กับทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หมายเหตุ: หากท่านไม่ได้รับ Verify Code สามารถติดต่อได้ที่ ir@asiasoft.net หรือโทร 02-769-8851 หรือแจ้งความประสงค์ขอรับ Verify Code ได้ที่ ให้ไปที่ https://bit.ly/Asiasoft-AGM2021-VerifyCode ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564

2. กดเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ASIASOFT AGM 2021 ภายในวันที่ 8 – 22 เมษายนนี้เท่านั้น โดยจำเป็นต้องกรอกชื่อ – นามสกุล และรหัส Verify Code ที่ท่านได้รับ (หากข้ามการตอบคำถามท่านสามารถกดยกเลิกคำขอและกดเข้าร่วมกลุ่มใหม่ได้)

สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม หรือคลิกที่นี่ http://bit.ly/AS-AGM-LIVE

3. รอการตรวจสอบและอนุมัติเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อติดตามรับชม LIVE สดการจัดประชุมสามัญประจำปีของบริษัท วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*** ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมโหวตได้ด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ***
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564
โดยส่งเอกสารมาได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ
ที่อยู่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม ทาวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250