ขั้นตอนการเข้าร่วมรับชม LIVE สด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

DATE : เมษายน 8, 2020

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่อาจไม่สามารถมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการรับชมและสอบถามผ่าน Facebook Live ใน Facebook Closed Group ‘ASIASOFT AGM 2020’ (ไม่สามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางนี้) ขอสงวนสิทธิ์การรับชมเฉพาะผู้ถือหุ้น โดยจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับรหัส Verify Code ทาง SMS หรือ Email ตามที่เคยให้ข้อมูลไว้กับทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หมายเหตุ: หากท่านไม่ได้รับ Verify Code สามารถติดต่อได้ที่ ir@asiasoft.net หรือโทร 02-769-8851 หรือแจ้งความประสงค์ขอรับ Verify Code ได้ที่ https://bit.ly/Asiasoft-AGM2020-VerifyCode ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

2. กดเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ASIASOFT AGM 2020 ภายในวันที่ 8 – 22 เมษายนนี้เท่านั้น โดยจำเป็นต้องกรอกชื่อ – นามสกุล และรหัส Verify Code ที่ท่านได้รับ (หากข้ามการตอบคำถาม ท่านสามารถกดยกเลิกคำขอและกดเข้าร่วมกลุ่มใหม่ได้)


สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม หรือคลิกที่นี่ http://bit.ly/AS-AGM-LIVE

3. รอการตรวจสอบและอนุมัติเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อติดตามรับชม LIVE สดการจัดประชุมสามัญประจำปีของบริษัท วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*** ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมโหวตได้ ***
*** ด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น **
โดยส่งเอกสารมาได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ
ที่อยู่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม ทาวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

TAGS