เอเชียซอฟท์แจ้งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

DATE : เมษายน 23, 2021

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซ บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โดยมีมติที่ประชุมดังนี้ คลิกที่นี่