Asiasoft Sharing : แบ่งรัก ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้น้อง มอบตุ๊กตาและอุปกรณ์ระบายสีให้ผู้ป่วยเด็ก

DATE : สิงหาคม 14, 2015

               บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Asiasoft Sharing : แบ่งรัก ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้น้อง ด้วยการรับบริจาคตุ๊กตา สมุดภาพระบายสี และของเล่นต่างๆในสภาพดี เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ต้องพักฟื้นในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ถือเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แก่พนักงาน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พนักงานของเอเชียซอฟท์ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุขให้กับชุมชนและสังคม โดยสิ่งของทั้งหมด ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานจำนวนมาก ทั้งนี้คณะตัวแทนบริษัทได้เดินทางไปมอบสิ่งของทั้งหมดโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน Children Friendly Hospital เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งตุ๊กตาและสมุดภาพระบายสีทั้งหมดนี้ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำไปแจกให้แก่ผู้ป่วยเด็กต่อไป