AS จิตอาสา รวมพลัง “คัด-คีย์-แพ็ค”

DATE : กันยายน 21, 2015

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม AS จิตอาสา “คัด-คีย์-แพ็ค” เพื่อให้พนักงานได้ร่วมเป็นจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในครั้งนี้ ได้นำพนักงานกว่า20คน ร่วมเข้าโครงการ “คัด คีย์ แพ็ค” ณ มูลนิธิกระจกเงา  ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
อาสาสมัคร “คัด-คีย์-แพ็ค” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา เป็นการคัดแยกประเภทหนังสือ แต่ละประเภท เพื่อนำหนังสือความรู้สภาพดีมอบให้กับให้โรงเรียน และชุมชนที่คลาดแคลน
คัด   =   คัดแยก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือที่ได้รับการบริจาคเข้ามา
คีย์   =   นำหนังสือเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อง่ายต่อการค้นหา
แพ็ค =    การบรรจุหนังสือลงกล่องไปรษณีย์ พร้อมส่ง ระบุชื่อที่อยู่โรงเรียนปลายทางที่รับหนังสือ
ซึ่งกิจกรรมในวันนั้น เราทุกคนได้ทำคัดแยกหนังสือจำนวนหลายร้อยเล่มจากหนังสือที่มีผู้มาบริจาค แบ่งเป็นหนังสือประเภทให้ความรู้ต่างๆ นวนิยาย เรื่องสั้นที่อยู่ในสภาพดี นิตยสารที่เป็นเล่มสีต่างๆ และประเภทกระดาษขาวต่างๆ รวมทั้งหมดได้ประมาณ 40 ลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการจัดหมวดหมู่หนังสือ ก่อนทำการจัดส่งให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีหนังสืออ่านเพิ่มเติมความรู้ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการอ่านสร้างชาติ  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่ให้อย่างเรียบร้อยสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นอย่างมาก