แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AS-W1)

DATE : ธันวาคม 15, 2017

 

 

ตามที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงในการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (AS W-1) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้น
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการใช้สิทธิดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

โดยกรอกข้อมูลให้ละเอียดและส่งกลับมายังบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในระยะเวลาแสดงความจำนง (18-22 ธันวาคม 2560)

เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28  ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-769-8888
โทรสาร 02-717-4250