เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DATE : ตุลาคม 19, 2016

เอเชียซอฟท์ แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

          คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชย์สมบัติ ผ่านโครงการในพระราชดำริด้านต่าง ๆ มากมาย ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะในการทรงงานอย่างหนัก ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมากมายสุดที่จะพรรณนา แก่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภาร โดยคุณกิตติพงศ์  พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวคำไว้อาลัย  ก่อนร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยและถวายบังคมต่อหน้าเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์  จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ณ ชั้น28  อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ในเวลา 15.00 น.