เอเชียซอฟท์ และ ฟันบ็อกซ์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่มูลนิธิเด็ก

DATE : มิถุนายน 25, 2009

เอเชียซอฟท์ และ ฟันบ็อกซ์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่มูลนิธิเด็ก

     นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ ในนาม บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด เดินทางไปยัง มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม เพื่อนำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด  จำนวนเงิน 100,000 บาท ไปมอบให้แก่มูลนิธิเด็กเพื่อร่วมสมทบทุน ให้มูลนิธิฯ ได้ใช้ในกิจการ และ โครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน  โดยมี นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เป็นผู้รับมอบ

      มูลนิธิเด็ก ก่อตั้งและทำงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กมาเป็นเวลา 30 ปี โดยให้การช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน ใน ด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและ สวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และให้ช่วยเหลือเด็กทางด้านการศึกษา ให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาตามเกณฑ์

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์