เอเชียซอฟท์ และ ฟันบ็อกซ์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ

DATE : มิถุนายน 5, 2009

เอเชียซอฟท์ และ ฟันบ็อกซ์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ

     นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด  จำนวนเงิน 100,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ เพื่อร่วมสมทบทุน ให้มูลนิธิฯ โดยมี นายสมชาย สืบสุทรกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552

     มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดหาทุน มอบแก่โรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้โรงเรียนได้นำทุนที่ได้รับมอบไปจัดทำโครงการให้เกิดอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสสนองพระราชประสงค์ขององค์พระราชูปถัมภ์ฯ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์