เอเชียซอฟท์ และ ฟันบ็อกซ์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

DATE : มิถุนายน 4, 2009

เอเชียซอฟท์ และ ฟันบ็อกซ์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

      นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ ในนาม บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด มอบให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุน ให้มูลนิธิฯ ได้ใช้ในกิจการ และ โครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน  โดยมี ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา

     มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเป็นองค์กรที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแด่น้องผู้หิวโหย ,โครงการแรงงานเด็ก, โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา, โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กได้เติบโต อย่ามีคุณภาพ และ มีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม

 

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์