เอเชียซอฟท์ และ ฟันบ็อกซ์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิบางกอกโพสต์

DATE : พฤษภาคม 28, 2009

เอเชียซอฟท์ และ ฟันบ็อกซ์ มอบรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่มูลนิธิบางกอกโพสต์

     นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3 มอบให้แก่ นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อร่วมสมทบทุนในมูลนิธิบางกอกโพสต์ เป็นจำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

     มูลนิธิบางกอกโพสต์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัย ด้านหนังสือพิมพ์ ร่วมกับโครงการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดย มูลนิธิฯ เน้นไปที่การให้ ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กยากจนและขาดทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในโรงเรียนได้ โดยมูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือด้านค่าอาหารกลางวัน เสื้อผ้า และหนังสือเรียนแก่เด็ก

นายเลิศชาย กันภัย และ นาบ พจน์ พันธ์ศิริพจน์ บอกเล่าที่มาของโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ มอบภาพที่ระลึกให้แก่ผู้บริหาร

 

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์