เอเชียซอฟท์ แจ้งเอกสารการจองหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

DATE : พฤศจิกายน 24, 2016

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งหนังสือการจัดสรรหุ้น
ตามรายละเอียดดังนี้  http://www.asiasoft.net/th-th/download/RO_Package.pdf