เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562

DATE : กุมภาพันธ์ 27, 2019

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

 

  1. วันที่   : 7 มีนาคม  2562
  2. เวลา  :  14.00 น.
  3. สถานที่  : Online Room  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28  ถนนรามคำแหง  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250