เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

DATE : พฤศจิกายน 15, 2018

 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

 

  1. วันที่   : 27 พฤศิกายน  2561
  2. เวลา  :  14.00 น.
  3. สถานที่  : Online Room  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28          ถนนรามคำแหง  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250