เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

DATE : สิงหาคม 20, 2018

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ รายละเอียดดังนี

 

วันที่: 29 สิงหาคม 2561

เวลา: 14.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250