เอเชียซอฟท์ เผยผลประกอบการมีแนวโน้มดึขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เตรียมลุยตลาด

DATE : พฤศจิกายน 15, 2016

          14 พฤศจิกายน 2559  : นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส3ปีนี้ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาส 2 ทั้งในด้านของรายได้จากการขายและบริการ รวมถึงผลขาดทุนสุทธิ ส่งผลให้เห็นแนวโน้มทางธุรกิจเริ่มกลับสู่ภาวะที่ดีขึ้น

            นอกจากนี้ รายการพิเศษที่เกี่ยวกับการด้อยค่าค่าลิขสิทธิ์เกมลดลงจากปีก่อน 83.5% ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะตั้งด้อยค่าค่าลิขสิทธิ์เกมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการปรับโครงสร้างต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อสร้างศักยภาพความพร้อมในการเริ่มต้นการแข่งขันใหม่ในปีหน้า

ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บริษัทได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 102,469,254 บาท จากผู้ถือหุ้นด้วยมติเสียงข้างมาก 99.77% ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเดินหน้าไปสู่ผลกำไรที่จะเติบโตมากขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอน

####