เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะเยี่ยมชม จาก ปปส.

DATE : สิงหาคม 3, 2009

เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะเยี่ยมชม จากปปส.

     เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะเยี่ยมชม จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ปปส. ที่พาน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารอบ และผู้ชนะ การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด และ การประกวดออกแบบแฟลชเกม จากทั่วประเทศ  กว่า 40 คน และ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มาร่วมศึกษา การทำงานของบริษัทเอเชียซอฟท์

 

โดยคณะเยี่ยมชม ได้รับฟังประสบการณ์ในการทำงาน จากผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการ การออกแบบ การสร้าง เว็บไซต์ รวมไปถึง การเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยี จากบริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ในเรื่องของการทำงาน และได้ซักถามจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ตลอดจนได้เห็นบรรยากาศของการทำงานจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคต