เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมการทำงาน

DATE : พฤษภาคม 29, 2009

เอเชียซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาเยี่ยมชมการทำงาน

เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จาก มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของ บริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้นำในการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อศึกษากระบวนการทำงานและการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกมออน ไลน์และเว็บไซต์ของเอเชียซอฟท์
โดยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับฟังการทำงานของเอเชียซอฟท์ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบ และการสร้างเว็บไซต์Playpark.comรวมไปถึงการประยุกต์ใช้และกระบวนการทำงานต่างๆอีกทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ของบริษัทเอเชียซอฟท์

นางสาวหฤทชนันท์ เรือนงาม ผอ.สำนักสารสนเทศ มอบของที่ระลึกให้นายเลิศชาย กันภัย

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์