เอเชียซอฟท์ เดินหน้าปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งใหญ่ พร้อมประกาศเพิ่มทุน สร้างความแข็งแกร่ง เตรียมลุยตลาดในอนาคต

DATE : พฤศจิกายน 10, 2016

เอเชียซอฟท์ เดินหน้าปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งใหญ่
พร้อมประกาศเพิ่มทุน สร้างความแข็งแกร่ง เตรียมลุยตลาดในอนาคต

10 ตุลาคม 2559  : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการบริหารงาน ทั้งการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และเตรียมการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 102,469,254 บาท เพื่อสร้างความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้บริษัทกลับมาเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งใหญ่ เพื่อลดความซับซ้อนในโครงสร้างของบริษัทย่อยทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยการขาย โอน เลิกบริษัทย่อย เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ ด้วยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือ สำนักงานสาขา

ทั้งนี้ หลังการจัดโครงสร้างใหม่ บริษัทฯ จะมีสำนักงานสาขาในประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, และ ฟิลิปปินส์ สำนักงานขายในอินโดนีเซีย ส่วนในเวียดนามจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน

นอกจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีมติ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 102,469,254 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท   เป็นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท

ทั้งนี้ ในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งนี้  เอเชียซอฟท์ เชื่อมั่นว่า จะส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวและแข็งแกร่งในการแข่งขัน  และสามารถกลับมาสร้างผลกำไรในอนาคต และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนได้อย่างแน่นอน

#####