เอเชียซอฟท์ หนุนเด็กไทย!เสริมความรู้ไอที มอบคอมพิวเตอร์มือ 2 เพื่อน้องผู้ห่างไกล

DATE : กันยายน 26, 2008

เอเชียซอฟท์ หนุนเด็กไทย!เสริมความรู้ไอที จับมือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและมูลนิธิกระจกเงา มอบคอมพิวเตอร์มือ 2 เพื่อน้องผู้ห่างไกล

เอเชียซอฟท์  หนุนส่งเสริมความรู้ด้านไอทีเยาวชนไทย จัดโครงการ “คอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง”   จับมือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือและมูลนิธิกระจกเงา เพื่อมอบคอมพิวเตอร์มือสองให้กับน้องๆ เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นห่างไกล ที่ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จ.นราธิวาส กองทัพเรือ และ มูลนิธิกระจกเงา ร่วมเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในชนบท ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์มือสองจำนวนทั้งสิ้น 45 เครื่องแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในท้องถิ่นห่างไกลจำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กไทยมีความรู้ทางด้านไอทีคอมพิวเตอร์มากขึ้นเพื่อให้ทันกับสภาพสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจะเป็นโครงการที่เอเชียซอฟท์จะส่งเสริมให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย