เอเชียซอฟท์ สนับสนุนนิสิต จัด “โครงการเส้นทางสู่เส้นชัยจากน้ำใจพี่จุฬา ครั้งที่ 16”

DATE : เมษายน 7, 2009

เอเชียซอฟท์ สนับสนุนนิสิตจัด “โครงการเส้นทางสู่เส้นชัยจากน้ำใจพี่จุฬา ครั้งที่ 16”

ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ ที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ ล่าสุดได้ให้การสนับสนุนค่ายวิชาการแสงเทียน ในโครงการ “เส้นทางสู่เส้นชัยจากน้ำใจพี่จุฬา ครั้งที่ 16” โดยนิสิตกลุ่มแสงเทียน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบของที่ระลึกแก่น้องๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 เมื่อวันที่ 7-22 มีนาคม ที่ผ่านมา นิสิตกลุ่มแสงเทียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ “เส้นทางสู่เส้นจากน้ำใจพี่จุฬา ครั้งที่ 16” หรือค่ายวิชาการแสงเทียนขึ้น โดยกิจกรรมนี้มีนิสิต และนักเรียน ร่วมเข้าค่ายกว่า 150 คน  โครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความเสียสละ และทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคม  นอกจากนั้น นักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการก็ได้มีความรู้ด้านวิชาการ และมีเป้าหมายในการศึกษาต่อมากขึ้น  รวมทั้งวิชานอกห้องเรียน เช่นเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคม เป็นต้น
เอเชียซอฟท์ฯ จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรม ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน และของที่ระลึกให้กับนิสิต และนักเรียนทุกคนที่มาร่วมเข้าค่ายวิชาการแสงเทียนในครั้งนี้ อย่างถ้วนหน้า และนี่คืออีกโครงการหนึ่งที่เอเชียซอฟท์ฯ ให้การสนับสนุน ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและโครงการดีๆ ที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนจากเอเชียซอฟท์ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเวบไซต์ www.asiasoft.co.th ตลอดปี 2552