เอเชียซอฟท์ ร่วมเปิดตัว “หัวเฉียวโฟกัส” โพลเน้นสาระ ประเดิมชูประเด็นฮิต การจัดเรตติ้งเกมออนไลน์

DATE : กุมภาพันธ์ 19, 2009

เอเชียซอฟท์ ร่วมเปิดตัว “หัวเฉียวโฟกัส” โพลเน้นสาระ ประเดิมชูประเด็นฮิต
การจัดเรตติ้งเกมออนไลน์

เมื่อวานนี้ (19 กพ. 52) รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “หัวเฉียวโฟกัส” ที่โรงแรมเซนทารา แกรด์ เซ็นทรัล เวิล์ด “หัวเฉียวโฟกัส” เป็นโพลสำรวจความคิดเห็นสะท้อนสังคม พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยมี ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ เป็นประธานกรรมการดำเนินงานโครงการนี้ สำหรับโพลแรกที่ทำการสำรวจ คือ เรื่อง“ทัศนคติของของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ” ซึ่งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนร่วมถกประเด็น

สำหรับการเสวนาที่จัดขึ้นนั้น ทาง มฉก. ได้เชิญ คุณศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการเกมออนไลน์ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งคุณศิริรัตน์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า “เอเชียซอฟท์ เห็นด้วยและสนับสนุนภาครัฐในการดำเนินการจัดเรตติ้งเกม โดยทางเอเชียซอฟท์ เราได้มีการจัดเรตติ้งเกมที่ให้บริการของเรามาตั้งแต่ ปี 2549 เพื่อให้เป็นคำแนะนำให้กับผู้ปกครองและเยาวชนได้ทราบว่า แต่ละเกมเหมาะสำหรับผู้เล่นช่วงอายุเท่าใด โดยอิงข้อมูลการจัดเรตติ้งเกมออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ สำหรับในการดำเนินการจัดเรตติ้งเกมในปีนี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนในขั้นต่อไป มองว่าการให้ข้อมูลข่าวสารและทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งทางในส่วนนี้เข้าใจแล้ว จะทำให้การจัดเรตติ้งเกมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเรา”

สำหรับผลการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เล่นเกมจำนวน 1,200 คน พบว่า ร้อยละ 66.6 ทราบว่าภาครัฐกำลังดำเนินการจัดเรตติ้งเกม และเห็นด้วยกับนโยบายการจัดเรตติ้งเกมสูงถึงร้อยละ 86.9