เอเชียซอฟท์ ร่วมมอบรางวัลโครงการเด็กชอบเกมสร้างเกม ครั้งที่ 2

DATE : กุมภาพันธ์ 5, 2017

เอเชียซอฟท์ ร่วมมอบรางวัลโครงการเด็กชอบเกมสร้างเกม ครั้งที่ 2

เอเชียซอฟท์ ผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศ ร่วมสนับสนุนของรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและผู้เข้าร่วมโครงการประกวดเด็กชอบเกมสร้างเกม ครั้งที่ 2 โดยมีคุณวรรณสิกา เชื้อชาติไชย Brand Manager ร่วมเป็นเกียรติพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเกมพื้นฐานและการสร้างเกมสามมิติ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ตามโครงการ “เด็กชอบเกมสร้างเกม” ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมต่างมีผลงานเป็นที่น่าชื่นชม ทางกระทรวงฯ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงผลงานและเผยแพร่สู่สังคม อันจะเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เด็กที่มีความสนใจในเกมคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสสร้างเกมในแบบที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการชอบเกม และ เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาวงการเกมและคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป