เอเชียซอฟท์ ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

DATE : เมษายน 20, 2018

 

          คุณวรรณสิกา เชื้อชาติไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของและและเครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส โดยมีคุณชรัส เจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นตัวแทนรับมอบ