เอเชียซอฟท์ ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาการตลาด DigiMarketing starting with a DOWNTURN!! ฝ่าวิกฤต ติดอาว

DATE : กรกฎาคม 17, 2009

เอเชียซอฟท์ ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาการตลาด
DigiMarketing starting with a DOWNTURN!! ฝ่าวิกฤต ติดอาวุธการตลาดต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง

 

     บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาการตลาด  DigiMarketing starting with a DOWNTURN! ฝ่าวิกฤต ติดอาวุธการตลาดต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท เมื่อวันที่ 15 กรกรฏาคม ที่ผ่านมา

 

นักการตลาดจากบริษัทชั้นนำ ของประเทศไทย และต่างประเทศ ให้การตอบรับ เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 ท่าน คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวเปิดงานต้อนรับแขกผู้เกียรติ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า “บริษัทเอเชียซอฟท์ เองได้อยู่ในตลาดนี้ และติดตามถึงความเปลี่ยนแปลงของตลาดดิจิทัล มาโดยตลอดทั้งในประเทศไทย และ ตลาดต่างประเทศ  พบว่าปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดในวันนี้ คือต้นทุนทางการตลาด  แล้วถ้าวันนี้เรามีรูปแบบการทำการตลาดแบบ ดิจิทัล เราจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะจัดทำแผนการตลาดแบบผสมผสานรูปแบบ ดิจิทัล เข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ สำหรับยุดเศรษฐกิจถดถอย และเพื่อสร้างความได้เปรียบในความแตกต่างที่เหนือกว่า”   จากนั้น คุณโอฬาร สุขเกษม บรรณาธิการอาวุโส  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ก็ได้ขึ้นกล่าว ถึงความร่วมมือในการจัดสัมมนา ในครั้งนี้ด้วย

 
 

วิทยากรท่านแรก ได้รับเกียรติจาก Dr. Ian Fenwick ศาสตาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ และผู้เขียนหนังสือ DigiMarketing เป็นผู้บรรยายพิเศษ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า การทำการตลาดดิจิมาร์เก็ตติ้งนั้นจะมาปฏิวัติการทำการตลาดรูปแบบเดิม เพราะสามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันดีกว่า ซึ่งเรียกว่ากลยุทธ 4Ps คือ 1. Permission  การเข้าสู่การยอมรับของผู้บริโภคที่จะเข้าสู่สื่อดิจิตอลมากขึ้น เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัทพ์เคลือนที่ 2. Participation การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ของสินค้า 3.Profile ลูกค้าและเจ้าของสินค้าจะสามารถรวบรวมข้อมูลระหว่างกันได้ และสุดท้าย 4. Personalization ความเป็นส่วนบุคคลที่ขยายไปสู่ การทำตลาดแบบเฉพาะ

 

และอีกช่วงสำคัญ คือการ เสวนาการตลาด ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก ดร.อนุชิต อนุชิตากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย , คุณกันตพฒน์ บุตโพธิพันธ์ ผู้จัดการ ด้านเว็บโซลูชั่น บริษัทโซนี่ ไทย จำกัด และ คุณวรรณสิกา เชื้อชาติไชย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนทนา ถึงการนำกลยุทธการตลาดแบบดิจิมาร์เก็ตติ้งมาปรับใช้อย่างไร ให้ธุรกิจของตนประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว
งานนี้นักการตลาดทั้งหลาย ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้รับประโยชน์ และกลยุทธ์ ในการทำการตลาดจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และมั่นใจว่า การตลาดแบบดิจิมาร์เก็ตติ้ง จะทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน

 
 

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์