เอเชียซอฟท์ เปิดรับนักศึกฝึกงาน A Plus Experience รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง

DATE : กรกฎาคม 28, 2015


               บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จัดโครงการ A Plus Experience โครงการรับนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกงานและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากทุกสายงานในธุรกิจออนไลน์และดิจิตอลของกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต
               A Plus Experience มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่ร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติงานในสายงานที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงในอนาคตและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต  โดยเปิดรับนักศึกษาที่มีในชั้นปีที่ 3-4 และฝึกงานในระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน 2558  สำหรับสายงานที่เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้แก่ Marketing,  IT,  Project, Creative และ Web Digital
               นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพียงอัพโหลดวิดีโอ (Clip VDO)  แนะนำตนเองความยาวไม่เกิน 3 นาที ขึ้นบน YouTube และกรอกใบสมัคร Online พร้อมและแนบ Link แนะนำตนเอง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.net/th-th/Internship  สอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-769-8888 ต่อ 8845 และ 8854