เอเชียซอฟท์ มั่นใจ ผลประกอบการครึ่งปีหลัง จะดีขึ้นกว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรก

DATE : สิงหาคม 14, 2018

สิงหาคม 14, 2561 : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2/2561 รายได้ดีขึ้น15% จากไตรมาส 1/2561  และรายได้ในครึ่งปีแรกของปี 2561 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ ครึ่งปีแรกของปี 2560 เนื่องจากการเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการเกมใหม่   นอกจากนี้ ผลประกอบการในครึ่งปีแรกปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีผลขาดทุนลดลงจาก 10.5 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 8.3 ล้านบาทในปี 2561

หน่วย / ล้านบาท

หมายเหตุ
* กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนรวมรายการพิเศษ
** กำไร(ขาดทุน) ได้หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2561 จะปรับตัวดีขึ้น จากการเร่งเปิดตัวเกมใหม่ให้ได้ตามแผน โดยได้กำหนดที่จะเปิดให้บริการเกมใหม่ทั้งหมด 13 เกม เป็นเกมพีซี 9 เกม และ เกมมือถือ 4 เกม นอกจากนี้ด้วยโครงสร้างในปัจจุบันจะช่วยให้การบริหารต้นทุนปรับตัวดีขึ้น”