เอเชียซอฟท์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

DATE : มิถุนายน 1, 2018

ตัวแทนฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย  ในการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยตนเองได้ รวมทั้งผู้ป่วยเด็กกำพร้าทั้งชาวไทย และต่างด้าว โดยมีคุณอรพินท์  วัฒนวีร์ กรรมการจัดหาทุน กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นผู้รับมอบ