เอเชียซอฟท์ มอบเงินจำหน่าย คิงซอฟท์ 1 ล้านบาท สมทบทุน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย

DATE : กุมภาพันธ์ 2, 2011

(กรุงเทพฯ : 21 มกราคม 2553) นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต Kingsoft Internet Security9+ ให้กับ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นำไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการ และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

ทีมข่าวเอเชียซอฟท์ฯ