เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

DATE : เมษายน 26, 2016

               20 เมษายน 2559  นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ” มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี คุณมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นตัวแทนรับมอบจำนวน 650,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้ โดยกิจกรรมหลักจะมีด้านการพัฒนาการเกษตรด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาสังคมและด้านพลังงาน ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจะเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเป็น เน้นการช่วยเหลือในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน