เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

DATE : เมษายน 26, 2016

               20 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ” มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน จำนวน 650,000 บาท เพื่อไปใช้ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ สงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ และเด็กกำพร้าหรืออนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในด้านอื่นๆ